Οι επιπτώσεις της λαθρομετανάστευσης

Η μετανάστευση πληθυσμιακών ομάδων αποτελεί ένα ιστορικό και κοινωνιολογικό φαινόμενο, η δε λαθρομετανάστευση μπορεί να θεωρηθεί σαν μια μορφή μετανάστευσης που διαφοροποιείται ως προς το στοιχείο της νομιμότητας. Του Χρ. Κουτσογιαννόπουλου,Ταξχου (ε.α).