Γεωπολιτική

Διεθνείς προκλήσεις ασφάλειας και ο ρόλος των ναυτικών επιχειρήσεων στην περιοχή μας: το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας.

Η θέση της Ελλάδας στο επίκεντρο μιας περιοχής, από την οποία διέρχονται ζωτικές για την παγκόσμια οικονομία οδοί διέλευσης αγαθών, πρώτων υλών, ενεργειακών πόρων και προβολής στρατιωτικής δύναμης, θα της δώσουν μια μοναδική ευκαιρία για την ανάληψη ρόλου…Της Δρ. Μαρίνας Σκορδέλη.

Το σύγχρονο στρατηγικό περιβάλλον της Μεσογείου

Στον 21ο αιώνα εμφανίστηκαν νέες μορφές απειλών και προκλήσεων οι οποίες δημιούργησαν νέα δεδομένα στο στρατηγικό περιβάλλον παγκοσμίως. Επιπλέον, η εξέλιξη της επιστήμης, οι στρατηγικές καινοτομίες καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των σύγχρονων κρατών, δημιούργησαν ευκαιρίες χρήσης και άλλων μέσων για την επιβολή της θέλησης επί του αντιπάλου. Του Δρ. Ιωάννη Παρίση.

Η στρατηγική σημασία του Αιγαίου

Το πολυνησιακό περιβάλλον του Αιγαίου – μοναδικό στην μεσογειακή λεκάνη – διαμορφώνει ένα ξεχωριστό γεωστρατηγικό σκηνικό που είτε εξυπηρετεί, είτε αποκόπτει άξονες γεωστρατηγικής επιρροής. Του Δρ. Ιωάννη Παρίση.