Οι Αεροδιάδρομοι του Αιγαίου

Η Ελλάδα συνεχίζει να δέχεται καταιγισμό παραβάσεων του FIR Αθηνών και δεν αντιδρά με αποτέλεσμα να υφίσταται οικονομική απώλεια από την σταδιακή κατάργηση των
αεροδιαδρόμων του FIR Αθηνών. Του Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου Ταξχου (ε.α).

Κοινωνική Μηχανική : Ο Απόλυτος Πόλεμος σε πλήρη εξέλιξη

Άρθρο του Λεωνίδα Αποσκίτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hellenic Nexus, σχετικά με το πώς και γιατί οι σύγχρονες κοινωνίες μεταλλάσσονται σταδιακά σε ομογενοποιημένα μορφώματα ανθρώπινης ισοπέδωσης …