Ο χρυσός των Ναζί και η Τουρκία.

Η πορεία και η τύχη του χρυσού των Ναζί στην Τουρκία , όπως αποτυπώνεται στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α.